MediMecc

Wat moet ik meenemen?

Inhoud van de keuring

Procedure rijbewijskeuring

Hieronder staat uitgebreid beschreven wat de procedure is van een rijbewijskeuring:

– 4 maanden vòòr het verlopen van het rijbewijs krijgt men bericht van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).
– Verstuur een Gezondheidsverklaring (vragenlijst) naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).
– De Gezondheidsverklaring kan op 3 manieren worden verkregen: via de gemeente, via cbr.nl en door te bellen met het CBR (088-2277700).
– Het CBR beoordeelt de Gezondheidsverklaring.
– Na beoordeling ontvangt men het Keuringsverslag 75+ met eventuele bijlage(n).
– Voer de medische keuring uit, uitgevoerd door een keuringsarts of huisarts.
– Stuur het Keuringsverslag 75+ met eventuele bijlage(n) naar het CBR.
– Het CBR beoordeelt opnieuw het ingevulde Keuringsverslag.
– Indien nodig, kan er een medische keuring door een medisch specialist en/of een rijtest worden vereist.
– Na goedkeuring ontvangt men een verklaring van geschiktheid, meestal geldig voor 5 jaar, waarmee men een afspraak bij de gemeente kan maken voor verlenging van het rijbewijs.
– Bij de afspraak met de gemeente, neem een pasfoto en het oude rijbewijs mee.
– Het nieuwe rijbewijs kan 5 werkdagen later worden opgehaald bij de gemeente.